Про клініку

З метою оволодіння майбутніми фахівцями-юристами практичними навичками і вміннями на початку 1998 року в Юридичному інституті ПНУ ім. В. Стефаника започатковано діяльність Юридичної клініки, яка на грантових асигнуваннях проіснувала до 2005 року.

У відповідності до наказу Міністерства освіти і науки України №592 від 3 серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України» юридичні клініки мають функціонувати в усіх навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку фахівців за напрямом «Право», незалежно від форми власності і підпорядкування. 27 лютого 2007 року наказом ректора Прикарпатського національного університету Б. К. Остафійчука було відновлено діяльність Юридичної клініки зі статусом окремого структурного підрозділу Юридичного інституту ПНУ ім. В. Стефаника.

У своїй діяльності юридична клініка керується законодавством України, Статутом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Положенням про юридичну клініку Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Метою юридичної клініки є:

– підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів, які навчаються за напрямом «Право»;

– забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги;

– формування правової культури громадян;

– підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

– розширення співробітництва з вищими навчальними закладами, що здійснюють підготовку фахівців-юристів, із судовими, правоохоронними органами, органами юстиції, державної влади і місцевого самоврядування, з іншими установами та організаціями; впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг.

Консультанти юридичної клініки навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» надають безкоштовні юридичні консультації для жителів Івано-Франківської області. Юридична клініка надає первинні правові послуги, зокрема здійснює прийом громадян та консультує їх з тих чи інших правових питань та здійснює підготовку правових та процесуальних документів.

Юридична клініка бере активну участь у правопросвітніх кампаніях, підвищуючи тим самим рівень правової освіти населення. Зокрема, консультанти Юридичної клініки брали участь у проведенні «Тижня права», який організовується за підтримки Міністерства юстиції України та виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради. Юридична клініка тісно співпрацює з Івано-Франківським місцевим центром з надання БВПД та Головним територіальним управлінням юстиції в Івано-Франківській області, зокрема у сфері надання юридичних консультацій соціально-незахищеним верствам населення, проведення правопросвітніх заходів для даної категорії осіб.

Колектив

ЗАВІДУВАЧ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ

Костів Іван Ярославович

Народився 3 липня 1994 року в с.Тисів Болехівської міської ради  Івано-Франківської області. З 2000 року навчався в Тисівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. В 2009 році поступив до Юридичного коледжу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Вищу освіту здобув навчаючись в Юридичному інституті ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», який закінчив в 2015 році та отримав диплом магістра за спеціальністю «Правознавство».

Цього ж року поступив на навчання в аспірантуру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.

З 1 березня 2016 року прийнятий на посаду фахівця ІІ категорії юридичної клініки.

З 7 вересня 2018 року переведений на посаду завідувача юридичної клініки.

Займається написанням дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Тема дисертації «Договір контрактації сільськогосподарської продукції».

 

ЛАБОРАНТ

Мальцева Валентина Володимирівна

Народилася 6 червня 1997 року в м. Галич Івано-Франківської області. З 2003 по 2014 рр. навчалася в Галицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, яку закінчила із золотою медаллю.

У 2014 році вступила до Навчально-наукового юридичного інституту ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», де отримала диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Право».

З 16 вересня 2019 року прийнята на посаду лаборанта юридичної клініки.

ФАХІВЕЦЬ ІІ КАТЕГОРІЇ

Остап’як Микола Михайлович

Народився 28 вересня 1994 року в с. Черніїв, Тисменицького району, Івано-Франківської області. З 2001-2012 рр. навчався в Черніївській ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Закінчив у 2018 році Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» за спеціальністю «Право», здобувши кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр.

2018 року поступив на навчання в аспірантуру ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 081 –  «Право».

З 25 вересня 2018 року прийнятий на посаду фахівця ІІ категорії юридичної клініки.

Займається написанням дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право». Тема дисертації «Спрощене позовне провадження в цивільному судочинстві України і країн ЄС».

Контакти

Юридична клініка Юридичного інституту ДВНЗ “Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника” знаходиться за адресою: вул. Шевченка 44а (І-поверх в приміщенні Юридичного інституту, 115 каб.).  

 Графік прийому громадян:

Понеділок – Пятниця з 14.00 до 17.00

 тел: (0342) 59-61-33

email: frank.stefanyk.legalclinic@gmail.com