Школа науково-педагогічної майстерності

Школа науково-педагогічної майстерності

Входження у світовий освітній простір зумовлюють нові вектори української освітньої реформи. Тому основним завданням діяльності сучасного вищого навчального закладу в Україні має стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що передбачає не тільки зміни в організації навчання, а й удосконалення професійної майстерності викладачів.

Вдосконалення педагогічної майстерності викладача вищої школи повинно відбуватися шляхом системного підходу. Зокрема, підвищення рівня професійної майстерності включає різні види робіт: наукова робота викладачів; науково-методична; організаційно-методична робота; підвищення кваліфікації; обмін досвідом; оволодіння новітніми технологіями навчання; самоосвіта та самовдосконалення.

Ідея створення Школи молодого викладача виникла 2013 р., а сама Школа розпочала свою діяльність в 2014 р.

Основна мета – це якість освітянських послуг, інноваційність навчального процесу з акцентом на правничо-фаховій складовій педагогічної майстерності.

Спочатку формат роботи цієї Школи був орієнтований на молодих викладачів, стаж педагогічної діяльності яких не перевищував 5 років. З метою вдосконалення педагогічної майстерності, ознайомлення з сучасними методиками проведення навчальних занять, досвідом впровадження в роботу передових педагогічних технологій, діяльність Школи молодого викладача здійснювалася у 3 взаємопов’язані та взаємодоповнюючі етапи:

1 етап – навчальні заняття з «Основ педагогіки вищої школи»;

2 етап – відвідування навчальних занять досвідчених викладачів Юридичного інституту, а також відкритих занять участь у їх обговоренні;

3 етап – педагогічний контроль представниками науково-методичної ради стану викладання навчальних дисциплін молодими викладачами.

У новому форматі Школа почала діяти з 2018 р. Вона реорганізована у Школу науково-педагогічної майстерності із залученням до її діяльності всього професорсько-викладацького складу Навчально-наукового юридичного інституту. Робота Школи науково-педагогічної майстерності спрямована на надання методичної допомоги викладачам Навчально-наукового юридичного інституту з питань проведення лекційних та семінарських занять, підготовки навчально-методичної документації, організації навчальної, виховної роботи, підвищення їх професійного рівня та обміну досвідом.

З метою вдосконалення своєї майстерності, ознайомлення з різними методиками проведення занять, досвідом впровадження в роботу новітніх форм і методів викладання викладачі мають можливість відвідувати відкриті заняття,  засідання наукових гуртків, брати участь в обговоренні актуальних питань щодо методики проведення занять, підготовки навально-методичної документації, організації наукової роботи тощо.

Робота Школи науково-педагогічної майстерності організована у тісній співпраці з науково-методичною радою Навчально-наукового юридичного інституту. Школа здійснює свою діяльність відповідно до плану роботи, який затверджується протоколом Науково-методичної ради. Питання, передбачені планом роботи Школи науково-педагогічної майстерності, регулярно розглядаються на засіданнях науково-методичної та вченої рад Навчально-наукового юридичного інституту.

План роботи Школи молодого викладача_17-18

План роботи Школи науково-педагогічної майстерності_18-19

План роботи Школи науково-педагогічної майстерності_19-20

План роботи Школи науково-педагогічної майстерності_20-21