Відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина»

3-4 травня 2019 року в Навчально-науковому юридичному інституті відбулася щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Вдосконалення правового регулювання прав та основних свобод людини і громадянина».

Участь у її роботі взяли понад вісімдесят молодих науковців-правників, аспірантів, студентів з різних закладів вищої освіти, що готують фахівців за спеціальністю «право».

Традиційно, до початку роботи було опубліковано збірник тез конференції, який об’єднав наукові доробки молодих науковців за такими дослідницькими напрямками: 1) конституційний лад та права людини;  питання адміністративного та фінансового права; теоретико-історичні та філософські передумови правового регулювання; 2) цивільне, господарське, сімейне, корпоративне та міжнародне приватне право; цивільне та господарське судочинство; 3) правове забезпечення охорони навколишнього природного середовища та право соціального забезпечення; 4) політика в сфері боротьби зі злочинністю.