До уваги вступників! Відкрито нову освітню програму “Міжнародне і європейське право”

Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» розпочинає підготовку студентів нової освітньої програми «МІЖНАРОДНЕ І ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПРАВО» за освітнім ступенем «бакалавр» у межах спеціальності 081 «Право» у кількості 60 осіб.

У рамках вказаної освітньої програми частина фахових навчальних дисциплін виклада­тимуться англійською мовою.

Форма навчання:    денна, заочна.

Термін навчання:   3 роки і 10 місяців.

 

При вступі на навчання абітурієнти подають наступні сертифікати ЗНО:

Освітня програма «Право»

  1. Українська мова та література
  2. Історія України
  3. На вибір: іноземна мова або математика

Освітня програма «Міжнародне та європейське право»

  1. Українська мова та література
  2. Історія України
  3. На вибір: іноземна мова або географія

 

За результатами навчання випускник отримує диплом бакалавра спеціальності право за освітньою програмою «Міжнародне і європейське право»

 

Диплом бакалавра права випускника Навчально-наукового юридичного інституту дозволяє працевлаштування у всіх сферах юриспруденції і дає можливість продовження навчання на освітньому ступені магістр за наступними програмами магістратури:

орпоративне право;

-приватне право;

кологічне та природоресурне право;

римінально-правове забезпечення охорони суспільних відносин;

-публічна служба.

Форма навчання:   денна, заочна;

Термін навчання:  1 рік 4 місяці.

Викладання окремих дисциплін здійснюється англійською мовою.