План виїзної роботи експертної групи з акредитації освітньої програми спеціальності 081 Право ОП Право у Прикарпатському національному університету імені Василя Стефаника з 11.03.2020 р. по 13.03.2020 р.

Розклад роботи експертної групи

Час Зустріч або інші активності Учасники
День 1 – (11.03.2020)
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО
0900–0930 Організаційна зустріч з гарантом ОП Члени експертної групи;

гарант ОП

0930–1000 Підготовка до зустрічі 1 Члени експертної групи
1000–1030 Зустріч 1 з керівником та менеджментом ЗВО Члени експертної групи;

гарант ОП;

керівник ЗВО;

керівник підрозділу, у якому реалізовується ОП

1030–1100 Підведення підсумків зустрічі 1 і підготовка до зустрічі 2 Члени експертної групи
1100–1200 Зустріч 2 з академічним персоналом; ознайомлення з силабусами та/або робочими програмами навчальних дисциплін освітньої програми Члени експертної групи;

гарант ОП;

науково-педагогічні працівники, що безпосередньо відповідають за зміст освітньої програми, а також викладають на цій програмі (не більше 10 осіб)

1200–1230 Підведення підсумків зустрічі 2 Члени експертної групи
1230–1330 Обідня перерва
1330–1400 Підготовка до зустрічі 3 Члени експертної групи
1400–1500 Зустріч 3 зі здобувачами вищої освіти Члени експертної групи;

здобувачі вищої освіти, які навчаються на ОП

(до 10 осіб – 2 здобувачі з кожного року денної форми навчання, 2 здобувачі з заочної форми навчання )

1500–1530 Підведення підсумків зустрічі 3 і підготовка до зустрічі 4 Члени експертної групи
1530–1630 Зустріч 4 з представниками студентського самоврядування Члени експертної групи;

представники студентського самоврядування (1–2 особи від органу студентського самоврядування ЗВО, які відповідають за участь студентів у внутрішній системі забезпечення якості вищої освіти; 2–3 особи від органу студентського самоврядування відповідного структурного підрозділу, у якому реалізовується ОП)

1630–1700 Підведення підсумків зустрічі 4
1700–1730 Відкрита зустріч Члени експертної групи;

усі охочі учасники освітнього процесу (крім гаранта ОП та представників адміністрації ЗВО)

1730–1800 Підведення підсумків відкритої зустрічі і підготовка до зустрічі 5 Члени експертної групи
1800–1830 Зустріч 5 з роботодавцями Члени експертної групи;

представники роботодавців, що залучені до здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

1830–1900 Підведення підсумків зустрічі 5 Члени експертної групи
День 2(12.03.2020)
0830–0900 Приїзд експертної групи до ЗВО
0900–0930 Підготовка до зустрічі 6, 7 Члени експертної групи
0930–1000 Зустріч 6 із допоміжними (сервісними) структурними підрозділами Члени експертної групи

керівник або представник HR-департаменту;

керівник або представник відділу по роботі зі студентами

1000–1100 Зустріч 7 із адміністративним персоналом Члени експертної групи;

керівник або представник структурного підрозділу, відповідального за забезпечення якості у ЗВО; керівник або представник структури, відповідальної за міжнародні зв’язки та академічну мобільність; керівник або представник відділу практики

1100–1130 Підведення підсумків зустрічі 6 і підготовка до зустрічі 7 Члени експертної групи;

 

1130–1300 Огляд матеріально-технічної бази, що використовується під час реалізації ОП Члени експертної групи;

гарант ОП

1300–1400 Обідня перерва
1400–1430 Підготовка до резервної зустрічі Члени експертної групи
1430–1530 Резервна зустріч Члени експертної групи;

особи, додатково запрошені на резервну зустріч

1530–1600 Підведення підсумків резервної зустрічі, підготовка до зустрічі 8 Члени експертної групи
1600–1700 Зустріч 8 з випускниками ОП Члени експертної групи;

випускники ОП останніх 5 років (8–10 осіб, з них 1-2 особи, які зараз навчаються в магістратурі)

1700–1730 Підведення підсумків зустрічі 8 Члени експертної групи
1730–1800 Фінальна зустріч Члени експертної групи;

керівник ЗВО;

гарант ОП

День 3 – (13.03.2020)
0900–1800 «День суджень» – внутрішня зустріч експертної групи Члени експертної групи

 

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми 081 Право