Результати IІІ конкурсу учнівських творів-есе з правової тематики

В навчально-науковому юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника було проведено IІІ конкурс учнівських творів-есе з правової тематики. Даний конкурс, незважаючи на воєнний стан, мав на меті активізувати творчу діяльність учнів, пов’язану з формуванням власних пропозицій по удосконаленню державно-правової системи України та з проблемами розвитку міжнародного і європейського права.

Конкурс учнівських творів-есе з правової тематики проводився у декілька етапів: 1) 1-ий етап – підготовка та подання робіт на конкурс (до 20 квітня 2022 р.); 2) 2-ий етап – перевірка та рецензування творів-есе з правової тематики фахівцями Навчально-наукового Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника з урахуванням профілю та спеціалізації кафедр(з 21 квітня 2022 р. до 05 травня 2022 р.); 3) 3-ій етап – узагальнення та оприлюднення результатів зазначеного конкурсу (після 05 травня 2022 р.).

Конкурсантам для виконання творчих завдань було запропоновано на вибір два блоки тем для дослідження:

Спеціальність 081 «Право»

 1. Проблеми прийняття та етапи удосконалення Конституції України.
 2. Вплив олігархії на стан державно-правової системи України.
 3. Основні напрями правової охорони довкілля в Україні.
 4. Правові проблеми самозахисту та захисту прав осіб, що навчаються.
 5. Шляхи удосконалення адміністративної та кримінальної відповідальності за акти вандалізму в Україні.

Освітня програма «Міжнародне і європейське право» (у межах спеціальності 081 «Право»)

 1. Проблеми членства України у НАТО та інших військових блоках.
 2. Правовий захист персональних даних у соціальних мережах: вітчизняний, зарубіжний і міжнародний досвід.
 3. Народні революції в Україні та зарубіжних країнах: спосіб державного перевороту чи форма прямої демократії?
 4. Зловживання батьківськими правами та шляхи їх подолання: міжнародні та національні аспекти.
 5. Вакцинація від «Covid-19»: суб’єктивне право чи юридичний обов’язок в Україні, Європі та світі?

На конкурс, незважаючи на воєнний стан, надійшла значна кількість учнівських творів-есе на правничу тематику. При цьому, основна питома вага учнів-дослідників була присвячена наступним темам:

Спеціальність 081 «Право»

 1. Проблеми прийняття та етапи удосконалення Конституції України.
 2. Вплив олігархії на стан державно-правової системи України.
 3. Основні напрями правової охорони довкілля в Україні.

Освітня програма «Міжнародне і європейське право»

 1. Народні революції в Україні та зарубіжних країнах: спосіб державного перевороту чи форма прямої демократії?
 2. Правовий захист персональних даних у соціальних мережах: вітчизняний і міжнародний досвід.
 3. Проблеми членства України у НАТО та інших військових блоках.

З числа рецензованих праць визначено 9 переможців та призерів, дані про яких викладені у зведеній таблиці результатів IІІ Конкурсу учнівських творів-есе з правової тематики. Переможці та призери даного конкурсу будуть нагороджені дипломами, а їх наукові керівники – подяками. З урахуванням наявного воєнного стану про порядок нагородження буде повідомлено додатково.

Висловлюємо щиру подяку учасникам та їх науковим керівникам за авторське бачення щодо вирішення ключових вітчизняних, європейських та міжнародних правових проблем сучасності. Сподіваємось на подальшу участь у даному творчому заході правничого спрямування наступного року.

 

 

Зведена таблиця переможців та призерів

IІІ Конкурсу учнівських творів-есе з правової тематики, проведеного на базі навчально-наукового юридичного інституту

Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника» (2022рік)

 

№ з/п П.І.П учасника Навчальний заклад Науковий керівник Кількість балів

(за 100-бальною шкалою)

Місце
1. Тимчій Максим Юрійович учень 10 класу Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 80 1
2. Чеверда Володимир Євгенович учень 11 класу ліцею № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради вчитель правознавства ліцею № 12 імені Івана Франка Івано-Франківської міської ради Болюк Галина Дмитрівна 78 2
3. Малярчук Вікторія Іванівна ліцеїстка групи Л-13(9 клас) Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 77 2
4. Піщак Олександра Іванівна ліцеїстка групи Л-12(9 клас)

Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 76 2
5. Кваснюк Софія Русланівна ліцеїстка ІІ курсу (10 класу) Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 68 3
6. Підлуський Олег Олегович ліцеїст групи Л-12(9 клас) Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 65 3
7. Палійчук Анастасія Любомирівна ліцеїстка групи Л-22 (10 клас) Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 61 3
8. Гайдаш Вікторія Василівна учениця 10 класу (2 курсу)

Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

вчитель історії та правознавства Івано-Франківського фізико-технічного ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради Остап’юк-Субичева Марія Василівна 61 3
9. Козоріз Ярослава Ігорівна учениця 9 класу Тисменицького ліцею Тисменицької міської ради вчитель правознавства Тисменицького ліцею Тисменицької міської ради

Дівнич Леся Михайлівна

55 3